Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ; ΤΟ ΤΑΪΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ;

 

Του ΑΚΗ ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ*

Στο το άρθρο 24 παραγραφος 2 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές,  διαβάζουμε :

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) που συστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. Δ6Α 162069 ΕΞ 2011 (Β’ 2779), δυνάμει του άρ. 14Β ν. 3429/2005 (Α’314), όπως ισχύει, απορροφάται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.)»

Πρόκειται για τα τουριστικά και τα ολυμπιακά ακίνητα, τις παραλίες, τα σπήλαια κ.α. ουσιαστικά για ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας περιουσίας που ενώ ήταν εκτός ΤΑΙΠΕΔ τώρα μεταφέρεται σ' αυτό.

Η κίνηση αυτή είναι χωρίς επιστροφή διότι ο συστατικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ ορίζει ότι αυτά που μεταβιβάζονται στο ταμείο δεν μπορούν να επιστρέψουν στο δημόσιο και ότι τα ποσά από την εκποίησή τους πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στο λογαριασμό των δανειστών.

Βεβαίως μπορεί να υπάρξει ο ισχυρισμός ότι «θα διαλύσουμε και το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσοντας το σε ένα άλλο ταμείο με άλλο συστατικό νόμο που θα καταθέσουμε».

Τίθενται επ’ αυτού δύο ζητήματα:
  • Αν όντως πρόκειται να καταργήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ τότε γιατί να το φορτώσουμε – πριν την κατάργησή του – με το σύνολο, σχεδόν, της ιδιωτικής και δημόσιας ακίνητης περιουσίας του δημοσίου;
  • Πόσο απέχει από τη συγκέντρωση όλης αυτής της περιουσίας σε ένα μελλοντικό ταμείο η σκέψη της τιτλοποίησης της και «αξιοποίησης» της ως ενέχυρο για νέο δανεισμό με κίνδυνο να βρεθεί, δι αυτού του δρόμου, στα χέρια των δανειστών;
Η παραπάνω διατύπωση του άρθρου 24 πρέπει να αποσυρθεί! Τυχόν υπερήφισή της θα είναι απολύτως ανακόλουθη με τους αγώνες που έχουν δοθεί από έναν κόσμο και από τους ίδιους τους υπογράφοντες το Σ/Ν υπουργούς.

* Ο Άκης Μπαδογιάννης είναι μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: