Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

H Γνώση και οι...απειλές !!!
Του Αντώνη Παπαντωνίου

Μόλις πριν λίγες ημέρες άνοιξε ο ασκός του Αιόλου από τις Ενώσεις των Αποστράτων και των Εν Ενεργεία Στρατιωτικών κατά του Γενικού Γραμματέα Ε.ΠΑ.Μ. και Οικονομολόγου Δημήτρη Καζάκη σχετικά με αναφορά του σε διαδικτυακό σταθμό, για την διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τις πιο πάνω Ενώσεις, με πρόταγμα την μη περαιτέρω περικοπή των οικονομικών απολαβών (μισθών και συντάξεων) των μελών τους.
Πράγματι ο κύριος Καζάκης καταφέρθηκε με δριμύτητα κατά των πιο πάνω Ενώσεων και όχι των «φυσικών προσώπων» (Αξιωματικών), για το πρόταγμα που έθεσαν, λαμβανομένης μάλιστα υπ’ όψιν της συγκυρίας που βιώνουμε και που είναι η πλήρης κατεδάφιση της «Ελληνικής Πολιτείας» συνολικά, φθάνοντας στο σημείο να καταθέτουν μηνύσεις και να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του !!!

Με το παρόν σημείωμά μας δεν έχουμε καμία πρόθεση να λειτουργήσουμε ως δικηγόροι υπεράσπισης του κυρίου Καζάκη αλλά να επιχειρήσουμε, τουλάχιστον, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους με οδηγό την Επιστήμη και την Ιστορία.

Ξεκινώ λοιπόν με την διδασκαλία ενός εκ των πλέον επιφανών νομικών του περασμένου αιώνα του Ν.Ν. Σαριπόλου, Συνταγματικό Δίκαιο 1 σελ. 57 «… Η πολιτική εξουσία πηγάζει εκ του λαού. Δι’ αυτού εκφράζεται ο θεμελιώδης θεσμός πάσης Δημοκρατίας, η αρχή της λαϊκής ελευθερίας. Ό λαός είναι πηγή πάσης πολιτικής εξουσίας, εκάστη πολιτική εξουσία είναι εν τέλει λαϊκή θέλησις».

Συνεχίζω με έναν άλλον σύγχρονό του, εκ των πατέρων του Συνταγματικού Δικαίου, Καθηγητού Χρήστου Σγουρίτσα, ο οποίος στο βιβλίο του «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ» εκδόσεις Ελευθερουδάκης 1925, σελ. 51 και στο κεφάλαιο «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ» γράφει:
 

«Αναμφισβητήτως η πολιτεία είναι το σπουδαιότερον δημιούργημα της ανθρώπινης διανοίας. Εν τούτω βλέπομεν την επαλήθευσιν της φυσικής προς συμβίωσιν τάσεως του ανθρώπου, ως ζώου πολιτικού και κοινωνικού, όπως έλεγεν ο Αριστοτέλης (ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Βιβλίο 1, Κεφ. 1) και δια τούτου εκδηλοί ο άνθρωπος την πρώτην υπερνίκησιν της φυσικής του καταστάσεως και εισέρχεται πανηγυρικώς εις τον πολιτισμόν. 

Εντεύθεν πρόδηλος και η ύψιστη δια τα κοινωνικά φαινόμενα σημασία της πολιτείας, ήτις δικαίως ως η σπουδαιοτάτη όλων των ανθρωπίνων συνενώσεων θεωρείται. Πολιτεία είναι μία εν ορισμένω τόπω ανθωπίνη συνένωσις, οργανικώς και κυριαχικώς λειτουργούσα προς εκπλήρωσιν ωρισμένου σκοπού. Προάσπισις του κοινού συμφέροντος έσωθεν και έξωθεν, προαγωγή του κοινωνικού βίου κατά τας απαιτήσεις του πολιτισμού είναι εκ των αποκλειστικών σκοπών της πολιτείας. 

Αλλ’ ίνα η πολιτεία ανταποκριθεί εις τους σκοπούς τούτους, έχει ανάγκη εσωτερικής οργανώσεως, έχει ανάγκην ωρισμένων κανόνων, οι οποίοι να ρυθμίζουν τας σχέσεις των πολιτών αναμεταξύ των και τα σχέσεις τούτων μετά της πολιτείας. Οι κανόνες ούτοι αποτελούν τον καταστατικόν χάρτην μιας πολιτείας. 

Ειδικώς το πολίτευμα μιας πολιτείας κανονίζει το είδος της κυβερνήσεως, ορίζει την θέσιν του ατόμου εν τη πολιτεία, τα ανώτερα όργανα ταύτης και τα σχέσεις αυτών προ το άτομον. Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω (σελ. 54): 

Η παρακολούθησις των κοινωνικών απαιτήσεων και ικανοποίησις κατά το δυνατόν αυτών αποτελούν τα εχέγγυα κανονικού και σταθερού βίου. Τουναντίον δε η αδιαφορία των κυβερνητών προ των απαιτήσεων τούτων και η παρεμπόδισις ούτω τις εξελίξεως μιας πολιτείας γεννά την δυσαρέσκειαν των πολιτών και προκαλεί την έμπρακτον αντίδρασιν αυτών κατά της πολιτείας, προκαλεί την επανάστασιν κατά των κυβερνητών ούτων και ζητείται ούτω βιαίως η προσαρμογή της πολιτείας και συγκεκριμένως του πολιτεύματος προς τας απαιτήσεις του πολιτισμού».

Αυτά, πολύ περιληπτικά, εδίδασκαν και μας άφηναν σαν παρακαταθήκη δύο από τους πιο φωτισμένους Νομικούς του περασμένου αιώνα, αν και δεν έφθασαν ποτέ στο επιστημονικό ύψος και ήθος ενός Προκόπη Παυλόπουλου, σύγχρονου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου ο οποίος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ 100,3 στην εκπομπή «ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ» τον Φλεβάρη του 2012, όντας και «Υπουργός Εσωτερικών» της «Κυβέρνησης Παπαδήμου» και σε ερώτηση του δημοσιογράφου Λαβίθη απάντησε: «Ναι, παραβιάσαμε το Σύνταγμα για να το σώσουμε…» και σήμερα βεβαίως τιμάται ως «Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας» !!!

Αφού βάλαμε λοιπόν, επιγραμματικά, το επιστημονικό πλαίσιο για την ύπαρξη και λειτουργία μιας Πολιτείας, ας επιχειρήσουμε να δούμε εάν σήμερα αυτό εφαρμόζεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το οδοιπορικό μας από τον Μάη του 2010 που η Κυβέρνηση που είχε προκύψει από τις Εκλογές του 2009 υπέγραψε την «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους, με τους φίλους και εταίρους, όπου στο άρθρο 14 παρ. 5 αναφέρεται ότι «παραιτείται άνευ όρων και αμετάκλητα από την Εθνική Κυριαρχία». 

Αυτή είναι η κορυφαία παραβίαση του Συντάγματος γιατί, αν και κακώς υπάρχει στο Σύνταγμά μας ανάλογη διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 28, παραβιάστηκαν βάναυσα και απόλυτα οι προϋποθέσεις τις οποίες το άρθρο αυτό θέτει.

Έτσι λοιπόν από την στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ με σφετερισμό της εξουσίας, όπως προβλέπει το άρθρο 120 παρ. 3 του Συντάγματος !!! (βλέπε Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κασιμάτη, πρώην Πρόεδρο Αρείου Πάγου Β. Νικολόπουλο, Καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου Γ. Κατρούγκαλου και Χρυσόγονου πριν την εκλογή τους στην Βουλή και Ευρωβουλή αντίστοιχα). Από την χρονική λοιπόν αυτή στιγμή βιώνουμε σε καθεστώς μοντέρνας Δικτατορίας όπου έχουν καταλυθεί σχεδόν όλες οι διατάξεις του Συντάγματος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές: Άρθρο 1 παρ. 2 & 3, Άρθρο 2 παρ. 1, Άρθρο 16 παρ. 5, Άρθρο 17, Άρθρο 20, Άρθρο 21, Άρθρο 22, Άρθρο 25, Άρθρο 26 παρ 1 & 2, Άρθρο 37, Άρθρο 38, Άρθρο 41, παρ. 2, Άρθρο 44 παρ. 1, Άρθρο 52, Άρθρο 54 παρ. 2, Άρθρο 78 παρ.1, Άρθρο 82 παρ. 1, Άρθρο 102 παρ. 2, Άρθρο 106 παρ. 1 & 2, Άρθρο 120 παρ. 2 & 3.

Πέρα όμως από την πλήρη κατάλυση του Συντάγματος έχουμε και την διάπραξη του εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας και συγκεκριμένα του εγκλήματος της Γενοκτονίας σύμφωνα με το ψήφισμα του Ο.Η.Ε. 1948/1949 που έγινε και μέρος του Εσωτερικού μας Δικαίου με τον Ν. 3091/1954 και που προβλέπει 5 (πέντε) περιπτώσεις, αν που αρκεί και μία και που είναι οι εξής: 1. 

Η δολοφονία μελών της Ομάδας. 2. Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της Ομάδας. 3. Η εθελουσία επιβολή στην Ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ή μερική εξόντωσή της. 4. Η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο εσωτερικό της Ομάδας. 5. Η δια βίας μεταφορά μελών παιδιών της Ομάδας σε μία άλλη Ομάδα.

Ας ανατρέξει κανείς στα στατιστικά στοιχεία να πληροφορηθεί, αν δεν το ξέρει, ότι οι γεννήσεις είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από την πρώτη ΚΑΤΟΧΗ, το ισοζύγιο θανάτων – γεννήσεων έχει ανατραπεί, 350.000 μετανάστες τα χρόνια αυτά και κυρίως νέα παιδιά και επιστήμονες, 10.000 περίπου οι αυτοκτονίες.
Αλλά σαν να μην έφταναν όλα αυτά τώρα πια δεν έχουμε μόνον την απεμπόλιση της εθνικής κυριαρχίας «άνευ όρων και αμετάκλητα» αλλά και την ΚΑΤΟΧΗ και Νομικά. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι πλέον και επίσημα (νομικά) απλώς μία γεωγραφική περιοχή γιατί παραιτήθηκε από την Νομική της Προσωπικότητα. Αν κάποιος από εσάς ξαφνιάζεται να δεί τον Ν.4336/14-08-2015 Φ.Ε.Κ. 94 τεύχος Α όπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ θα διαβάσει ότι: «Τίποτε δεν εισάγεται και δεν ψηφίζεται στη βουλή, αν προηγουμένως δεν έχουν συμφωνήσει οι θεσμοί» που είναι το Δ.Ν.Τ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα !!!

Συνεπώς η Ελληνική Πολιτεία, δείτε τον ορισμό στην αρχή του παρόντος, δεν εκφράζεται «κυριαρχικά», αλλά απλώς εκτελεί εντολές Ξένων Δυνάμεων και άρα δεν υπάρχει !!!

Βεβαίως όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω για κάποιους είναι ωραία και φιλοσοφικά λόγια χωρίς καμιά αξία και η μοναδική αξία εντοπίζεται στο μισθό και στην σύνταξη, ξεχνώντας ότι έχουν δώσει κάποτε κάποιον όρκο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, ότι «θα φυλάττουν πίστη στην Πατρίδα, στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους» κ.λ.π. «έλα μωρέ τώρα,...... Και μια που αναφέραμε και την λέξη Νόμους να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, Άρθρο 120 παρ. 2 «Νόμος είναι ο κανόνας Δικαίου που συνάδει με το Σύνταγμα».
Πέρα όμως από το Σύνταγμα έχουμε, εξαιτίας της κατοχής και την πλήρη διάλυση του Ελληνικού Κράτους, ακόμη και για όσους νομίζουν ότι υπάρχει, με την διάλυση Μεγάλων Μονάδων (Στρατιωτικών), με παραβιάσεις στο Αιγαίο από την Τουρκία που σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ακόμα και ο πρώην αρχηγός Γ.Ε.Σ και Υπηρεσιακός Υπουργός Εθνικής Άμυνας φραγκούλης φράγκος, ανέρχονται ετησίως πλέον στις 2.500-3.000, με τις Τουρκικές φρεγάτες να κάνουν κρουαζιέρες στα Ελληνικά νησιά, με τους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες να «λιάζονται» ανά την επικράτεια και πολλά άλλα χαριτωμένα. 

Κι εμείς τί κάνουμε για όλα αυτά; Και όμως κάνουμε και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που κάνουμε. Τί; Μα τί άλλο από το να πραγματοποιούμε διαδήλωση για να μην μειωθεί περαιτέρω ο μισθός και η σύνταξή μας....

Εγώ αγαπητοί μου κύριοι δεν θα σας πώ τί οφείλετε να κάνετε ούτε πώς να το κάνετε. Συνεχίστε να διαδηλώνετε για το μισθό ή την σύνταξη και αφήστε με εμένα τον γραφικό να διαβάζω την ιστορία και να διδάσκομαι από τον στρατηγό Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, τον Συνταγματάρχη ΚΑΛΛΕΡΓΗ, τον Ταγματάρχη ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟ και τον Λαό στις 3 Σεπτέμβρη 1843, από τον Συνταγματάρχη ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ και τον Λαό το 1862, το Συνταγματάρχη ΖΟΡΜΠΑ, τον Ταγματάρχη ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ και τον Λαό το 1909, τον Στρατηγό Πλαστήρα το 1922. Μου αρέσει πολύ η ιστορία γιατί μου διδάσκει αξιοπρέπεια και αγάπη στην Πατρίδα. Πορευτείτε στον δρόμο της μιζέριας, είναι δικαίωμά σας, εμένα όμως δεν με εκπροσωπείτε, ανήκουμε σε άλλους κόσμους !!!
 
Ο Αντώνης Παπαντωνίου, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) - Νομικός, είναι μέλος του Ε.ΠΑ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: