Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

“Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετίαΤου Μανόλη Γ. Δρεττάκη*

Μόνο στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο φυσική αύξηση του πληθυσμού την τετραετία 2011-2014 (αλλά σημαντικά εξασθενημένη)

Μια από τις σοβαρότερες και μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων είναι η επιτάχυνση της μείωσης των γεννήσεων στη χώρα μας. Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των θανάτων είχαν ως συνέπεια τη συνεχή υπεροχή του συνόλου των θανάτων έναντι των γεννήσεων, δηλαδή τη φυσική μείωση του πληθυσμό την 4ετία 2011-2014, ενώ, αντίθετα, την 7ετία 2004-2010 είχε σημειωθεί υπεροχή του συνόλου των γεννήσεων έναντι του συνόλου των θανάτων, δηλαδή φυσική αύξηση του πληθυσμού.

Εκτός, όμως, από τη μεγάλη αυτή διαφορά ανάμεσα στις δύο περιόδους που προαναφέρθηκαν για το Σύνολο Χώρας, υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Τις διαφορές αυτές εξετάζουμε στο άρθρο αυτό. Για τη σύγκριση αυτή υπολογίζουμε τις μέσες ετήσιες γεννήσεις και θανάτους στην καθεμιά από τις δύο περιόδους και τη διαφορά τους, δηλαδή τη μέση ετήσια φυσική μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του πληθυσμού στην καθεμιά από τις δυο περιόδους και την ποσοστιαία μεταβολή τους. Τα σχετικά στοιχεία είναι από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (της Eurostat) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (της ΕΛΣΤΑΤ).

-Την 4ετία 2011-2014 σημειώθηκε φυσική μείωση του πληθυσμού και σε 11 περιφέρειες, ενώ στην 7ετία 2004-2010 αυτό συνέβαινε μόνο σε 9. Πιο συγκεκριμένα ενώ την 7ετία 2004-2010 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους στην Κεντρική Μακεδονία, στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ την 4ετία 2011-2014 αυτό συνέβη μόνο στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, αλλά και στις δύο αυτές Περιφέρειες η φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν κατά πολύ μειωμένη την 4ετία 2011-2014 σε σύγκριση με την 7ετία 2004-2010. Η μεγαλύτερη αύξηση της φυσικής μείωσης του πληθυσμού σημειώθηκε στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (υπερτετραπλασιάστηκε) και η μικρότερη στο Βόρειο Αιγαίο (διπλασιάστηκε). Στο Σύνολο Χώρας ενώ την 7ετία 2004-2010 σημειώθηκε φυσική αύξηση του πληθυσμού κατά 5.341, την 4ετία 2011-2014 σημειώθηκε σχεδόν τριπλάσια φυσική μείωσή κατά 15.055 κατά μέσο όρο το χρόνο.

Από την ανάλυση αυτήν φαίνεται ότι λόγω των μέτρων των Μνημονίων μειώθηκαν οι γεννήσεις τόσο εξαιτίας της μείωσης των γάμων όσο της αδυναμίας των ζευγαριών που, ενώ θέλουν να κάνουν παιδιά, η οικονομική τους κατάσταση δεν τους το επιτρέπει λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης ή ανεπαρκών εισοδημάτων. Για τους ίδιους λόγους ζευγάρια που έχουν παιδιά και θέλουν να κάνουν και άλλα, αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή. Μία επιπλέον αιτία για τη μείωση των γεννήσεων είναι η, για τους ίδιους λόγους μετανάστευση νέων προσοντούχων Ελλήνων καθώς και η επιστροφή αλλοδαπών οικογενειών (στους αλλοδαπούς η ανεργία είναι υψηλότερη απ’ ό, τι στους Έλληνες) στις πατρίδες τους.

Για τους ίδιους οικονομικούς λόγους έχει επιδεινωθεί η υγεία του πληθυσμού, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και ένα ποσοστό του αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, με αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων (ιδιαίτερα ανησυχητική είναι ή αύξηση των αυτοκτονιών λόγω οικονομικών προβλημάτων).

Η τέλεια αδιαφορία για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας είχαν επιδείξει όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι και το 2009 είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωσή του, όπως φαίνεται και από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων σε 9 περιφέρειες πριν επιβληθούν τα Μνημόνια στη χώρα την 7ετία 2004-2010 (είχε προηγηθεί η μείωση των γεννήσεων από το 1981 και μετά). Παρ’ όλα, αυτά, όμως, λόγω των γεννήσεων από αλλοδαπές, οι γεννήσεις στο Σύνολο Χώρας την 7ετία 2004-2010 ξεπερνούσαν τους θανάτους ενώ στη μνημονιακή 4ετία 2011-2014 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις τόσο από Ελληνίδες όσο και από αλλοδαπές. Οι μνημονιακές, κυβερνήσεις, με την πιστή εκτέλεση των εντολών των δανειστών μας, ξεπέρασαν όλες τις προηγούμενες σε σκληρότητα και αναλγησία, απέναντι σε οικογένειες με παιδιά και περισσότερο στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Δεν θα πάψουμε να επαναλαμβάνουμε εδώ και 40 σχεδόν χρόνια ότι η εγκληματική στάση όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων απέναντι στο δημογραφικό, το υπ’ αριθμό ένα εθνικό μας πρόβλημα, αποδυναμώνει δημογραφικά την πατρίδα μας λόγω μείωσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της, μείωσης που επιδεινώθηκε με τη μετανάστευση άνεργων προσοντούχων νέων τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και την Αυστραλία. Αν δεν ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα και, αντίθετα, συνεχιστεί αυτή η πολιτική, το ήδη ζοφερό δημογραφικό μέλλον της πατρίδας μας θα γίνει ζοφερότερο λόγω της ταχύτερης γήρανσης του πληθυσμού, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του Τόπου.


*Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: